ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง") กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน 918.cafe เว็บไซต์ ("เว็บไซต์" หรือ "บริการ") และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สินค้าและบริการ (รวมเรียกว่า "บริการ") ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ") และผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ ("ผู้ดำเนินการ" "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า "ผู้ใช้" "คุณ" หรือ "ของคุณ" จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้ และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ คุณรับทราบว่าข้อตกลงนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ประกอบการ แม้ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์และไม่ได้ลงนามโดยคุณทางกายภาพ และจะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ

บัญชีและการเป็นสมาชิก

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะสามารถใช้เว็บไซต์และบริการได้ การใช้เว็บไซต์และบริการและการยอมรับข้อตกลงนี้แสดงว่าคุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่คุณจะลงชื่อเข้าใช้และเริ่มใช้บริการ การให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าในรูปแบบใดๆ อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว เราอาจระงับ ปิดการใช้งาน หรือลบบัญชีของคุณ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชี) หากเราพิจารณาว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ หรือการกระทำหรือเนื้อหาของคุณมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและความปรารถนาดีของเรา หากเราลบบัญชีของคุณด้วยเหตุผลข้างต้น คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการของเราใหม่ได้ เราอาจบล็อกที่อยู่อีเมลและที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อป้องกันการลงทะเบียนเพิ่มเติม

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โปรดทราบว่าอาจมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะอยู่บนเว็บไซต์ หากมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือสำหรับผู้ใหญ่ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปีหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวได้ หากเราทราบว่าใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 21 ปีพยายามทำธุรกรรมผ่านบริการ เราจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่ได้รับการยืนยันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็กปี 1998 ("COPPA") พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์และบริการอาจไม่พร้อมให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่ว่าในกรณีใดๆ

ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ

แม้ว่าเว็บไซต์และบริการอาจเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ (เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ ฯลฯ) เราไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติ การเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อม การสนับสนุน การรับรอง หรือความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่เชื่อมโยง เว้นแต่จะระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลใดๆ หรือเนื้อหาของทรัพยากรของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการใช้ทรัพยากรที่คุณเข้าถึงผ่านลิงก์บนเว็บไซต์และบริการอย่างรอบคอบ การลิงก์ของคุณไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์และบริการหรือเนื้อหา: (a) เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (c) ละเมิดระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นใดๆ ระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือของรัฐ (d) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ล่วงละเมิด ล่วงละเมิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความทุพพลภาพ; (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะใช้หรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม หรืออินเทอร์เน็ต; (ซ) สแปม ฟิชชิ่ง ฟาร์ม ข้ออ้าง แมงมุม คลาน หรือขูด; (i) เพื่อจุดประสงค์ที่ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ (j) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณสำหรับการละเมิดการใช้งานที่ต้องห้ามใดๆ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

"สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึงสิทธิ์ทั้งหมดในปัจจุบันและในอนาคตที่มอบให้โดยกฎหมาย กฎหมายทั่วไป หรือความยุติธรรมในหรือที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้า การออกแบบ สิทธิบัตร , การประดิษฐ์, ค่าความนิยมและสิทธิในการฟ้องคดีลอกเลียน, สิทธิในการประดิษฐ์, สิทธิในการใช้งาน, และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด ในแต่ละกรณีไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน และรวมถึงการสมัครและสิทธิ์ทั้งหมดในการสมัครและรับสิทธิ์ เรียกร้องลำดับความสำคัญจากสิทธิ์ดังกล่าวและสิทธิ์หรือรูปแบบการคุ้มครองที่คล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่าทั้งหมดและผลลัพธ์อื่น ๆ ของกิจกรรมทางปัญญาที่มีอยู่หรือจะมีอยู่ในขณะนี้หรือในอนาคตในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สาม และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและไปยังทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (ระหว่างคู่สัญญา) กับผู้ประกอบการเท่านั้น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้ทั้งหมดที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ประกอบการหรือผู้อนุญาต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ กราฟิก และโลโก้อื่นๆ ที่ใช้กับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม การใช้เว็บไซต์และบริการของคุณทำให้คุณไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตในการทำซ้ำหรือใช้ตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ประกอบการ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด สำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นการลงโทษ ครอบคลุมหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากผลกำไรที่สูญเสีย รายได้ การขาย ค่าความนิยม การใช้เนื้อหา ผลกระทบต่อธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียธุรกิจ โอกาส) อย่างไรก็ตาม เกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญา การละเมิด การรับประกัน การละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย ความประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น แม้ว่าฝ่ายที่ต้องรับผิดจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรืออาจคาดการณ์ได้ ความเสียหายดังกล่าว ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของผู้ประกอบการและบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการจะถูกจำกัดเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือจำนวนเงินใดๆ ที่จ่ายจริงเป็นเงินสดโดย คุณให้กับผู้ประกอบการในช่วงหนึ่งเดือนก่อนหน้าก่อนเหตุการณ์หรือเหตุการณ์แรกที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ข้อจำกัดและข้อยกเว้นยังมีผลบังคับใช้ หากการเยียวยานี้ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียหรือความล้มเหลวในจุดประสงค์ที่สำคัญให้กับคุณอย่างเต็มที่

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและให้ผู้ประกอบการและบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตได้รับอันตรายจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา การเรียกร้อง การกระทำ ข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ การใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ หรือ การกระทำผิดโดยจงใจในส่วนของคุณ

ความแยกไม่ออก

สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้สามารถใช้บังคับได้และจะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัด ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่พวกเขาจะไม่ทำให้ข้อตกลงนี้ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ถือเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่ข้อกำหนดที่เหลือหรือบางส่วนจะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับ สาระสำคัญในที่นี้ และข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การระงับข้อพิพาท

การก่อตัว การตีความ และประสิทธิภาพของข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีสาระสำคัญและขั้นตอนของเม็กซิโกโดยไม่คำนึงถึงกฎข้อขัดแย้ง หรือการเลือกกฎหมายและกฎหมายของเม็กซิโกตามขอบเขตที่บังคับใช้ เขตอำนาจศาลและสถานที่เฉพาะสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในที่นี้คือศาลที่ตั้งอยู่ในเม็กซิโก และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลดังกล่าว คุณสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศใช้ไม่ได้กับข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการเมื่อใดก็ได้ โดยมีผลเมื่อโพสต์เวอร์ชันอัปเดตของข้อตกลงนี้บนเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการแล้ว เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ การใช้เว็บไซต์และบริการต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยินยอมของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อตกลงนี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อแชทสดของเราได้

เอกสารนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2021